קטע:מצודות על תהלים עח מא

מצודת דוד

"וישובו וינסו" - חזרו ונסו את ה' במי מריבה

"התוו" - שאלו ממנו סימן ואות

מצודת ציון

"התוו" - ענין סימן ואות כמו והתוית תיו (יחזקאל ט)