קטע:מצודות על תהלים עח לג

מצודת דוד

"ויכל" - עי"ז כלה ימיהם בהבל ובבהלה כי היו נעים ונדים במדבר ומתו שמה