קטע:מצודות על תהלים עח כג

מצודת דוד

"ויצו" - הלא כבר צוה השחקים וגו'