קטע:מצודות על תהלים עח טז

מצודת דוד

"ויורד" - הסלע הוריד המים כמו הנהרות

מצודת ציון

"נוזלים" - מלשון הזלה ונטיפה