קטע:מצודות על תהלים עח א


מצודת ציון

"האזינה" - ענין הקשבה