קטע:מצודות על תהלים עו יב

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"כל סביביו" - העובדי כוכבים היושבים סביבות ירושלים בשומעם מפלת סנחריב יביאו מנחה בעבור המורא של ה' ופחד גאונו

"נדרו" - אתם בני ישראל נדרו נדרים ושלמו אותם לה'

מצודת ציון

"יובילו" - יביאו כמו לרקמות תובל למלך (לעיל מה)

"שי" - תשורה ודורון