פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"מגערתך" - שגערת בחיל סנחריב נרדם ונשתקע בשינה הרכב והסוס

מצודת ציון

"ורכב" - הוי"ו יתירה