פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על תהלים עה ז

מצודת דוד

"כי לא וגו' הרים" - ר"ל ההרמה לא באה לכם מרוח מוצא השמש ולא ממערב ולא ממדבר כי איננה באה מאליה

מצודת ציון

"הרים" - מלשון הרמה