קטע:מצודות על תהלים עד יז

מצודת דוד

"כל גבולות ארץ" - להיות כל מחוז במקום הראוי לו

מצודת ציון

"הצבת" - העמדת

"קיץ" - ימות החמה

"וחורף" - ימות הגשמים