מצודות על תהלים עד ח


מצודת דוד

"נינם יחד" - כל שריהם בעצה אחת

"כל מועדי אל" - כל המקומות המיועדות לה' בהכ"נ ובהמ"ד

מצודת ציון

"נינם" - ענין שררה כמו ינון שמו (לעיל ע"ב)