קטע:מצודות על תהלים עג יח

מצודת דוד

"אך בחלקות" - כל טובתם המה אך לתשלום גמול מעט מעשה הטוב שעשו למען החליק דרכם שימעדו מהרה לפול בחשכת הצרות ולא יהיה להם זכות מה להגן

מצודת ציון

"תשית" - תשים

"למשואות" - ענין חושך כמו אמש שואה ומשואה (איוב לשון)