קטע:מצודות על תהלים עג יד

מצודת דוד

"ואהי" - והנה מעשה הטוב הועילו להיות נגוע בכל עת לבא עלי תוכחת יסורים בכל בוקר כי הלא להרשעים אין מחסור ואני מוכה ומעונה