קטע:מצודות על תהלים עג טו

מצודת דוד

"אספרה כמו" - לספר הדבר כמו שהוא ר"ל כל מה שיש להרהר

"הנה דור" - הנה הספור יסית שאף בני הדור ההוא שהמה בניך ר"ל מאמינים בך הנה בשמעם מה שיש להרהר אעשה אותם לבוגדים ולזה לא ארבה עוד לדבר