קטע:מצודות על תהלים עג ט

מצודת דוד

"ולשונם" - אף כי לשונם תהלך בארץ מתחת השמים יעיזו פניהם לדבר מול יושב שמים

"שתו" - שמו פיהם לדבר מול יושב שמים