קטע:מצודות על תהלים עג ה

מצודת דוד

"בעמל אנוש" - בעת בוא עמל על אנשים אין הוא בכלל העמל ואינם מנוגעים עם שאר בני אדם