קטע:מצודות על תהלים עג א

מצודת דוד

"אך טוב וגו'" - ר"ל הן השכלתי לדעת שהאלהים הוא אך טוב לישראל ולברי לבב שבהם ולא להרשעים כי הצלחתם באמת לא לטובה יחשב

מצודת ציון

"לברי" - ברור ונקי מעכירת עון