קטע:מצודות על תהלים עב י

מצודת דוד

"מנחה ישיבו" - לפי שיהיה תמידי פעם אחר פעם לזה אמר לשון השבה וכן והשיב וגו' מאה אלף כרים (מלכים ב ג)

"ואיים" - יושבי איי הים

מצודת ציון

"אשכר" - תשורה ודורון כמו השיבו אשכרך (יחזקאל כ"ז)