קטע:מצודות על תהלים עב ה

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"דור דורים" - ר"ל וכן יהיה כל ימי הדורות כי שלמה יכוון לב אנשי דורו אל המקום והם יכוונו לב בניהם וכן לעולם

"ייראוך" - בימיו ייראו ממך ישראל בעת זריחת השמש ולפני הארת הירח ר"ל בכל עת