קטע:מצודות על תהלים עב ד

מצודת דוד

"וידכא עושק" - הבא לעשקם

"לבני אביון" - החלושים ביותר בעבור העוני והקוטן

"עניי עם" - אף כי משפטם בדבר מועט יתן לב לשפוט

מצודת ציון

"וידכא" - ענין שבר וכתיתה

"עושק" - גזלן וחמסן