קטע:מצודות על תהלים עא כד

מצודת דוד

"צדקתך" - לומר מה שעשית הוא בצדקה ולא בגמול

"כי בשו" - בראותם כי עוד הרבית גדולתי נוסף על הצלת הרעה ובעבור זאת אספר צדקתך כל היום

מצודת ציון

"תהגה" - תדבר כמו לא יהגו בגרונם (תהלים קט"ו)

"חפרו" - ענין כלימה