קטע:מצודות על תהלים עא יח

מצודת דוד

"עד אגיד" - ר"ל וכדי שאוכל להגיד ולהראות בעצמי כח זרועך להדור ההוא למען יודע גבורתך לכל הדורות הבאים כי האבות יספרו לבניהם