קטע:מצודות על תהלים עא יב

מצודת דוד

"אלהים" - לזה אתה אלהים אל תרחק ממני אם כחי כלה הלא ידך לא תקצר