קטע:מצודות על תהלים עא טו

מצודת דוד

"כי לא ידעתי ספורות" - לא ידעתי מספר ידוע לתשועתך לומר אגמור לספר כולם ואחדל כי אין להם מספר ולכן אספר כל היום