קטע:מצודות על תהלים עא ז

מצודת דוד

"ואתה מחסי עוז" - אבל אתה מחסי עוז ולא כלו אותי הצרות ההמה

"כמופת" - עם כי הייתי כמופת לרבים ר"ל הצרות הבאות עלי המה היו לאות ולמופת להפחיד בני אדם שלא יחטאו שבל יקרה להם כמקרי