מצודות על תהלים עא ו


מצודת דוד

"מבטן" - בעת צאתי מבטן אמי

"אתה גוזי" - אתה הוצאתני מרחם אמי ולזה תמיד מהלל פי הוא בך

מצודת ציון

"גוזי" - ענין הוצאה כמו ויגז שלוים (במדבר י"א) הוציאם מן הים