קטע:מצודות על תהלים עא א

מצודת דוד

"בך" - על כי חסיתי בך מהראוי שאל אבוש לעולם

מצודת ציון

"חסיתי" - בטחתי