קטע:מצודות על תהלים סט לב

מצודת דוד

"מקרין מפריס" - ר"ל בעל קרנים גדולים ופרסות רחבות שהוא יפה למראה ובעל בשר

"ותיטב" - תהלתי יוטב לה' יותר מקרבן שור פר

מצודת ציון

"משור פר" - כפל המלה בשמות נרדפים לתוספות ביאור וכן אדמת עפר (דנייאל יב)

"מפריס" - פרסות הרגל