קטע:מצודות על תהלים סט כ

מצודת דוד

"נגדך" - ר"ל רואה אתה כל המצירים לי