פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על תהלים סט יד

מצודת דוד

"ואני תפלתי" - אבל אני אתפלל לפניך ואינני פונה ללעגם

"עת רצון וגו'" - ר"ל ברב חסדך יהיה עת רצון וענני בישע אמת ומתקיים

מצודת ציון

"באמת" - ענינו דבר מקויים