פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על תהלים סט יג

מצודת דוד

"יושבי שער" - השופטים היושבים בשערי העיר אף המה ישיחו בי עם שאין מדרך החשובים לדבר דברים של מה בכך

"ונגינות" - שותי השכר ינגנו בדברי הקורות אותי בדרך לעג ובזיון

מצודת ציון

"ישיחו" - ענין ספור דברים