פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על תהלים סט יב

מצודת דוד

"ואתנה" - וכאשר אתן לבושי שק בעבור התשובה המה מביאים ממני משל בדרך לעג