קטע:מצודות על תהלים סט ה

מצודת דוד

"משערות" - יותר מחשבון שערות ראשי

"שונאי חנם" - כי לא הריעותי את אחד מהם

"עצמו" - הכורתים אותי נתחזקו והמה אויבים לי על שקר ובחנם

"אשר לא גזלתי" - הדבר אשר לא גזלתי מעולם בע"כ אשיב אז כאשר יעלילו עלי

מצודת ציון

"עצמו" - חזקו והוא מלשון עצם שהוא קשה וחזק

"מצמיתי" - ענין כריתה כמו לבקרים אצמית (לקמן ק"א)