קטע:מצודות על תהלים סט א


מצודת ציון

"שושנים" - שם כלי נגון עשויה בצורת שושנה