קטע:מצודות על תהלים סח לה

מצודת דוד

"תנו עוז" - אמרו שכל החוזק הוא לה' לבדו ובעבור ישראל הראה גאותו וכחו נראה בשחקים בהלוך הכוכבים ומזלות אשר לא ישנו את תפקידם

מצודת ציון

"תנו" - אמרו כמו נתנו לדוד רבבות (שמואל א י"ח) ויתכן שהוא מלשון שם יתנו צדקות ה' (שופטים ה') שהיא ענין ספור