קטע:מצודות על תהלים סח ל

מצודת דוד

"מהיכלך" - מכבוד היכלך אשר היא על ירושלים יהיה הסיבה אשר המלכים יביאו לך מנחה

מצודת ציון

"יובילו" - יביאו

"שי" - תשורה כמו יובל שי לה' (ישעיהו י"ח)