קטע:מצודות על תהלים סח כט

מצודת דוד

"עוזה אלהים זו" - ר"ל העוז הזו הבא מאלהים אשר עשה על הים הנה זה בעצמו כבר פעלת לנו על הגאולה ההיא כי כל ענייני הגאולה שמורה ומוכנת להיות דוגמת גאולת מצרים

"צוה אלהיך" - כבר צוה אלהיך העוז והחוזק אשר יבוא לך