קטע:מצודות על תהלים סח כה

מצודת דוד

"ראו" - ר"ל ראויים המה לזה כי כאשר ראו הליכותיך אל תוך הים בעמוד הענן

"בקדש" - השוכן בשמי קודש