קטע:מצודות על תהלים סח ח

מצודת דוד

"בישימון סלה" - במדבר שהוא מעולם מקום שממון ואין שם דרך סלולה

"בצאתך" - בעמוד ענן להורותם הדרך

מצודת ציון

"בצעדך" - מלשון צעד ופסיעות

"בישימון" - מלשון שממה