קטע:מצודות על תהלים סח ה

מצודת דוד

"ביה שמו" - ר"ל היו בטוחים בהתשועה בעבור כי עתה יה שמו ואין השם שלם עד הזמן ההוא ותבוא א"כ התשועה למען שמו ולזה מעתה עלזו ושמחו לפניו

"סולו" - רוממו לה' הרוכב על השמים הנקראים ערבות

"שירו לאלהים" - ר"ל היו בטוחים על התשועה ומעתה שירו עליה

מצודת ציון

"סולו" - ענין הרמה והגבהה כמו סולו סולו המסילה (ישעיהו סב)