קטע:מצודות על תהלים סו ה

מצודת דוד

"נורא עלילה" - מעשיו נוראים בעבור בני אדם והם ישראל

"לכו" - אז יאמרו ישראל זה לזה לכו וראו וגו'

מצודת ציון

"עלילה" - מלשון מעללים ופעולות