קטע:מצודות על תהלים סה ג

מצודת דוד

"שומע תפלה" - על כי אתה שומע תפלה לזה יבואו אליך כל בשר להתפלל לפניך

מצודת ציון

"עדיך" - אליך כמו תיגע עדיך (איוב ד)