קטע:מצודות על תהלים סד יא

מצודת דוד

"ויתהללו" - ישבחו א"ע על שהשכילו לדעת שה' הוא האלהים

"וחסה בו" - ע"י זה יחסה בו בכל עת

"בה'" - בתשועת ה'