קטע:מצודות על תהלים סד ט

מצודת דוד

"ויכשילוהו" - לשונם הביאו מכשול על עצמם וכל הרואה ינודד עליהם בראש דרך לעג

מצודת ציון

"יתנודדו" - מלשון נדידה