קטע:מצודות על תהלים סד ח

מצודת דוד

"ויורם" - וסוף הדבר היה שה' השליכם לגוב האריות תמורת דנייאל ומכותם בא פתאום כחץ הממית