קטע:מצודות על תהלים סג א

מצודת דוד

"במדבר יהודה" - להסתר מפני שאול