קטע:מצודות על תהלים סב ב

מצודת דוד

"אך וגו'" - לא שמתי תוחלתי באדם אך אל אלהים תקות נפשי כי מעולם ישועתי ממנו

מצודת ציון

"דומיה" - ענין תקוה כמו דמינו אלהים חסדך (לעיל מ"ח)