קטע:מצודות על תהלים סא ז

מצודת דוד

"מלך" - על עצמו אמר וכן כי אין המלך יוכל אתכם (ירמיהו ל"ח) וצדקיהו אמר על עצמו

"ימים" - לזה גם עתה שמע לי ותוסיף ימים על הימים שאני בהם עתה ולא אמות ביד האויב ושנותי יהיו כשני כל הדורות והם שבעים שנה