קטע:מצודות על תהלים סא ו

מצודת דוד

"שמעת" - מעולם שמעת לנדרי אשר נדרתי בעת הלחמי מול האויב כי נתקבלו ברצון ונתת ארץ האויב להיות ירושת ישראל יראי שמך