קטע:מצודות על תהלים סא ג

מצודת דוד

"בצור ירום ממני" - ר"ל שאנצח מלכים החזקים ממני

"מקצה הארץ" - כשהיה נלחם עם ארם אמר כשאני בקצה הארץ רחוק מא"י כאשר לבי מעוטף בצרות אקרא אליך שתנחם אותי

מצודת ציון

"בעטוף" - מלשון עטיפה ולבישה