פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על תהלים נ א

מצודת דוד

"אל אלהים ה'" - אל שעל כל אלהים הם מלאכי מעלה אשר שמו ה' הוא דבר וקרא אל יושבי הארץ מן קצה המזרח עד המערב

מצודת ציון

"מבואו" - שקיעתו כמו כי בא השמש (בראשית כח)